Metode şi instrumente noi pentru formarea competenţelor elevilor în managementul vieţii personale

Incepand cu anul scolar 2011-2012 a fost demarat procesul de implementare a proiectului  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane „Metode şi instrumente noi pentru formarea competenţelor elevilor în managementul vieţii personale. Platforma digitală interactivă în tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu” (Contract nr. POSDRU/85/1.1/S/64159).
Proiectul propune o abordare  de tip e-learning a ariei de cunoaştere în general, a cunoaşterii de sine în special, a formării şi dezvoltării abilităţilor de viaţă.

Competenţele vizate a se forma, pe baza ofertei de curiculum dezvoltate în cadrul proiectului, definesc o arie  extinsă a personalităţii  adolescenţilor cărora se adreseaza: dezvoltarea potenţialului de autoevaluare-autodiagnoză; formarea de competenţe specifice la elevi  în câmpul managementului vieţii personale şi sociale; optimizarea  progresivă a  valorilor individuale pe baza dezvoltării abilităţilor de viaţă

Proiectul „Metode şi instrumente noi pentru formarea competenţelor elevilor în managementul vieţii personale. Platforma digitală interactivă în tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu” este relevant de asemenea, pentru “Strategia Lisabona” prin contribuţia pe care şi-o poate aduce pe termen mediu şi lung la creşterea ratei de adecvare a educaţiei iniţiale, moderne şi de calitate, la comandamentele dezvoltării economice şi sociale, la progresul social general, mărind astfel rata de eficienţă a investiţiilor realizate în capitalul uman.

In anul școlar 2012-2013, proiectul se derulează la clasele a X-a F si a X-a G.

  • 2020 STEM Discovery campaign