Acest blog vine în întâmpinarea publicului iubitor de artă, a celor cu înclinaţii plastice, a elevilor care vor să-şi îmbogăţească cultura şi să experimenteze tainele artelor vizuale sub aspect  conceptual, estetic şi tehnic.

Educaţia estetică prin artele vizuale formează o multitudine de priceperi şi deprinderi practice odată cu dezvoltarea creativităţii, a plăcerii de a lucra, a simţului estetic, valorifică imaginaţia, fantezia creatoare a elevilor şi le pune în slujba îmbunătăţirii ambientului.

Promovăm cultivarea sensibilităţii, a disponibilităţilor creative individuale ale elevilor pentru a face cunoscută activitatea expoziţională în domeniul artelor vizuale. Blogul este, de asemenea, un mijloc de informare şi de comunicare între elevi, prin prezentarea expoziţiilor şi rezultatelor la diferite concursuri internaţionale, naţionale şi judeţene.

Prin acest blog se creează cadrul favorabil exprimării libere a elevilor.

 

Prof. Ursu Iustina Silvana