Concurs Judeţean ,,Imagine si simbol în arta românească” aII-a editie, 2018