„Te invit să-mi cunoști orașul!”– ediția 2018

SUITA DE MANIFESTĂRI EDUCATIVE CULTURAL – ȘTIINȚIFICE  „Te invit să-mi cunoști orașul!”– 2018

În data de 5 iunie 2018, s-a desfășurat la Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța, SUITA DE MANIFESTĂRI EDUCATIVE CULTURAL – ȘTIINȚIFICE din cadrul Proiectului Regional „Te invit să-mi cunoști orașul!” Ediția a V-a, aprobat în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 2018, fără finanțare M.E.N. NR. 24986/ 2/ 22.01.2018, poziția 159.  S-au desfășurat trei dintre cele șapte secțiuni astfel, activitatea principală la ora 9 în Aula Mică a liceului – Colocviu despre istoria, geografia citadină și multitudinea etnică a spațiului citadin. Personalități ale orașului la care au fost prezenți 20 de elevi de liceu și gimnaziu care s-au înscris pentru participare directă și au prezentat proiecte, planșe, desene, pliante; activitățile secundareSesiune de proiecte științifice – Natura orașului s-a desfășurat în Cabinetul de Astronomie unde au fost prezenți 10 de elevi de liceu și gimnaziu care s-au înscris pentru participare directă și au prezentat proiecte, dar și cei care au evidențiat experiența lor în cadrul proiectelor OVIBOT și NASA; totodată, la ora 11, în Aula Mică a liceului a avut loc secțiunea – Manifestare artistică – personalități muzicale ale spațiului citadin unde au fost prezenți 30 de participanți cu lucrări și acompaniament muzical. Felicitări participanților și profesorilor coordonatori!
  • 2020 STEM Discovery campaign