Alegeri pentru reprezentantul elevilor in consilul de administratie