ADMITERE clasa a IX-a -2022

Admitere în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2022-2023

OME 5150_2021_Admitere, Anexa1-CALENDAR ADMITERE: AICI

Articolul 2 – OME 5150_2021_Admitere
(1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802 /2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 OMECTS 4802_2010_admitere_ METODOLOGIE: AICI

Program Admitere  – clasa a IX a regim de studiu Bilingv a unei limbi moderne de circulație internațională (postat la data de 16.05.2022) : AICI