BACALAUREAT 2018

Conform calendarului examenului de bacalaureat 2018, în perioada 12-13 februarie 2018 se derulează proba A de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

La Liceul Teoretic “Ovidius” proba se desfășoară luni 12 februarie 2018 la parter în amfiteatrul mic, amfiteatrul mare și laboratorul de astronomie (informatică 2), începând cu ora 9:00.
Candidații vor avea asupra lor pix/stilou cu cerneală albastră, buletin/carte de identitate și vor fi prezenți cu cel puțin o jumătate de oră mai devreme decât ora la care au fost programați.
Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.
Vor fi 3 comisii – 182 elevi:
Comisia 1 – 12A + 12F – prof. Osman Rebia și Secuiu Brindușa – AULA MARE
Comisia 2 – 12C + 12D – prof. Paliuc Paula și Holban Adina – AULA MICĂ
Comisia 3 – 12B + 12E – prof. Ionescu Florentina și Trache Alina – ASTRONOMIE

  • 2020 STEM Discovery campaign