ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI IN CLASA A IX-A SE FACE PE BAZA URMĂTOARELOR ACTE:

  1. Cerere de înscriere (primită de la comisia de înscriere);
  2. Cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, copie xerox;
  3. Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
  4. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII;
  5. Fișa medicală;
  6. Copii xerox Cărți de identitate părinți;
  7. Fișa cu datele elevului și ale părinților (primită de la comisia de înscriere).

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

JOI, 20.07.2023 – 9,00-14,00
VINERI, 21.07.2023 – 9,00-14,00
LUNI, 24.07.2023 – 9,00-14,00
MARȚI, 25.07.2023 – 9,00-11,00