ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR REPARTIZAȚI

Clasa a IX-a, an școlar 2014-2015

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR REPARTIZAȚI

SE EFECTUEAZĂ

PE BAZA URMĂTOARELOR ACTE:

 

  1.    Cerere de înscriere (primită la înscriere);
  2.   Copie xerox Carte de identitate (dacă este cazul);
  3.   Certificatul de naştere în copie legalizată;
  4.   Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a ;
  5.  Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  6.  Fişa medicală


PROGRAM DE ÎNSCRIERE

 

JOI 17 iulie şi VINERI 18 iulie – 12,00 – 18,00

MARŢI 22 iulie şi MIERCURI 23 iulie – 12,00-18,00

JOI 24 iulie şi Vineri 25 iulie – 9,00 – 14,00