„Make Sense – Social Entrepreneurship for School Education”

Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța a participat, timp de 34 luni, în perioada 01.11.2020 – 31.08.2023, la proiectul Erasmus+ „Make Sense – Social Entrepreneurship for School Education” – 2020-1-IT-02-KA201-079793, împreună cu partenerii instituționali din Italia (EULAB Consulting, Roma și Fondazione Monnalisa, Arezzo), Slovenia (Gimnazija Celje-Center, Celje), Irlanda de Nord (GEMS Northern Ireland Limited și Malone Integrated College, Belfast), în cadrul parteneriatului strategic pentru educația școlară.
Proiectul s-a focalizat pe dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor, în scopul asigurării unei integrări dinamice într-o piață a muncii în continuă schimbare, prin crearea unor modele didactice replicabile, care să permită profesorilor să integreze principiile antreprenoriatului social în demersul pedagogic.
Din punct de vedere metodologic, proiectul a fost centrat pe două modele – cel oferit de Cadrul European al Competențelor Antreprenoriale și modelul Arenelor Competitive (structură de inovare și dezvoltare în domeniul economic). Instituțiile partenere, organizații și unități școlare din România, Italia, Irlanda de Nord și Slovenia, au adus laolaltă profesori și elevi care s-au format și au testat eficiența unor modele didactice care să poată fi folosite ca metode inovative ce integrează și principiile dezvoltării durabile din Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite.
De-a lungul celor trei ani au avut loc următoarele întâlniri ale partenerilor:

  1. februarie 2021 – întâlnire online organizată de către GEMS Northern Ireland Limited și Malone Integrated College, Belfast, Irlanda de Nord;
  2. noiembrie 2021 – întâlnire organizată de către EULAB Consulting Roma, Italia;
  3. ianuarie 2022 – workshop online la care au participat 34 profesori din țările partenere, în cadrul căruia Liceul Teoretic „Ovidius” a prezentat Modulul 2 – Digital & Tech-Based Competences, împreună cu platforma de e-learning dezvoltată în cadrul proiectului https://liceulovidius.ro/makesense/ ;
  4. aprilie 2022 – întâlnire organizată de către Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța – eveniment de diseminare și prezentare a platformei educaționale;
  5. septembrie 2022 – întâlnire organizată de către Gimnazija Celje-Center, Slovenia;
  6. februarie 2023 – întâlnire organizată de către Malone Integrated College din Belfast, Irlanda de Nord;
  7. mai 2023 – întâlnire organizată de către Fondazione Monnalisa din Arezzo, Italia – 11 elevi și doi profesori ai Liceului Teoretic „Ovidius” au participat la activitățile dedicate finalizării proiectului.

Deși proiectul Erasmus + “Make Sense” s-a încheiat, experiența dobândita va fi dusă mai departe prin continuarea proiectelor de antreprenoriat social în liceul nostru. Un prim pas în această direcție va fi asigurat prin participarea elevilor ovidiști care au dezvoltat deja proiecte în beneficiul colegilor lor, la o mobilitate în Polonia, liceul gazdă din Gdynia având specializări legate de domeniul educației economice și antreprenoriale.