Proiect – Managementul situaţiilor de criză în unităţile şcolare

Liceul Teoretic „Ovidius” a fost selectat ca participant în pilotarea şi aplicarea activităţilor din proiectul POSDRU Managementul situaţiilor de criză în unităţile şcolare realizat de M.E.C.T.S. în colaborare cu Asociaţia Telefonul Copilului, Fundaţia „Alumni” a CNMB Constanţa, CCD „Alexandru Gavra” Arad şi Warwick Centre for Learning Behaviour (UK), cofinanţat din Fondul Social European. Proiectul îndeplineşte obiectivul general al POSDRU şi se constituie din implementarea programului Viris – program al Consiliului Europei în domeniul reducerii situaţiilor de criză (cu precădere generate de violenţă) la nivelul unităţilor şcolare din România şi se înscrie pe axa 1.1 – Acces la educaţie şi formare iniţială de calitate. Implementarea programului Viris se va face la nivel naţional, în 120 de unităţi şcolare. Profesoara Alina Trache, membru CEAC al LT „Ovidius”, a participat la două module ale proiectului.

Rezultatele finale sunt realizarea unui manual de proceduri şi a unei metodologii de intervenţie în managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii de învăţământ, elemente fundamentale în asigurarea climatului instituţional propice asigurării unei educaţii de calitate. Toate acestea se vor realiza în contextul adaptării şi implementării în România, prin acest proiect, a programului Consiliului Europei intitulat VIRIS, cu respectarea tuturor clauzelor generate de dreptul de proprietate al Consiliului Europei asupra programului menţionat. Ulterior, vor fi elaborate şi aplicate: curriculum restructurat pentru consiliere şi orientare (învăţământ preuniversitar, clasele V-XII), curriculum de formare în vederea abilitării grupului ţintă în aplicarea procedurilor elaborate/ adaptate.

Pe de altă parte, toţi actorii de la nivel instituţional vor fi implicaţi în acest proiect, astfel, paşii relevaţi într-o procedură realizată în cadrul CEAC sunt: dezbaterea în cadrul consiliului profesoral, al consiliului elevilor cu aplicarea de chestionare şi apoi realizarea de acţiuni ale structurilor implicate decizional şi civic în actul educaţional care au lideri ce semnalează permanent necesitatea formării proprii în domenii precum management şi leadership, mediere. În urma acestei analize, se doreşte realizarea unui corp al mediatorilor şcolari formaţi din elevi ai Liceului Teoretic „Ovidius” care alături de Comisia pentru Anti-violenţă, psihologul şcolar – Laura Burghişan, diriginţi şi conducerea şcolii să iniţieze şi alte activităţi de prevenţie/ diminuare a situaţiilor de criză decât cele realizate până acum.