Riscul de a nu fi tu însuţi…

În cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, la L.T. „Ovidius” s-a desfăşurat o activitate de prevenire a consumului de alcool, tutun şi droguri ce a avut drept scop creşterea influenţei factorilor de protecţie şi a scăderii factorilor de risc.

La această activitate au participat elevi din clasele a X-a C, E şi F sub coordonarea doamnelor diriginte – prof. Popovici Mariana, Gavrilă Cristina şi Ionescu Florentina şi a inspectorului de specialitate Lipan Carmen de la Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa. Elevii au fost informaţi la început cu privire la serviciile oferite de CPECA Constanţa: Proiecte, campanii, activităţi de informare – educare – sensibilizare a populaţiei în scopul prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie şi comunitate/ Promovează implicarea voluntarilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire/ Organizează cursuri, seminarii, conferinţe pentru specialiştii din domenii conexe prevenirii consumului de droguri (educaţie, promovarea sănătăţii, protecţia drepturilor copilului, prevenirea criminalităţii, etc.)/ Colaborează cu instituţiile şi autorităţile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale/ Oferă materiale de informare-documentare specifice prevenirii consumului de droguri. Apoi au avut loc discuţii libere despre riscurile şi efectele nocive ale consumului de tutun, alcool şi droguri, despre semnele după care pot recunoaşte un consumator, despre sfaturi utile cum să ajute un consumator şi despre ce spune legea privind consumul de droguri. În final, a fost rulat un film cu tematică antidrog pentru a surprinde  factorii de risc în apariţia consumului de droguri în rândul tinerilor, precum şi iniţierea unor activităţi preventive. S-a observat participarea activă a elevilor şi interesul acestora cu privire la riscurile consumului de tutun, alcool şi droguri.

Aşadar pentru a nu risca să fii tu însuţi există paşi siguri ai prevenţiei: informarea, încrederea în tine şi cunoaşterea de sine, alegerea corectă a prietenilor, comunicarea, să ştii la cine să apelezi pentru ajutor (părinţi, profesori, medici, CPECA).