SIMPOZION RESPONSABILITATE PUBLICĂ ÎN EDUCAȚIE

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE BUCUREȘTI, COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE  REGINA MARIA  CONSTANȚA, LICEUL TEORETIC  OVIDIUS  CONSTANȚA, FUNDAȚIA PENTRU PROMOVAREA COMPETENȚEI  MAGISTER  CONSTANȚA

Organizează,

SIMPOZIONUL  NAȚIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ RESPONSABILITATE PUBLICĂ ÎN EDUCAȚIE, Ediția a XI-a / Constanța, 14 – 15 DECEMBRIE 2019

Parteneri :

 • Institutul de Științe ale Educației, București
 • Inspectoratul Școlar Județean  Constanța
 • Casa Corpului Didactic Constanța
  • Președinte de onoare – Prof. Univ. Dr. Marian-Traian GOMOIU, Membru al Academiei Române.

Secțiuni  SIMPOZION NAȚIONAL:

 1. Școala – un mediu pozitiv de învățare și dezvoltare
 2. Școala în universul cultură, economie, civilizație
 3. Dimensiunile educației – eseu
 4. Relații publice în școli

Regulamentul Simpozionului național cu participare internațională:

 • Lucrările simpozionului se vor desfășura în zilele de 14 – 15 decembrie 2019 la Liceul Teoretic Ovidius, Constanța.
 • Comunicările științifice se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail simpozion.cta@gmail.com,  până la data de  29 noiembrie  2019.
 • Important:  Macheta lucrării poate fi descărcată de la adresa www.simpozion-cta.crizon.ro
 • Tehnoredactarea lucrărilor, cu diacritice, se va realiza respectând următoarele criterii:
  • Tip fișier Document Word
  • Tip portret
  • Dimensiune hârtie A4
  • Caracter font Times New Roman
  • Dimensiune font 12
  • Margini: sus 2 cm; jos 2 cm; stânga 2 cm; dreapta 2 cm
  • Paragraf 1 rând.
 • Lucrarea trebuie să aibă exact 2, 4 sau 6 pagini, inclusiv bibliografia.
 • La tehnoredactare se va avea în vedere că lucrarea se va tipări alb-negru.
 • Fiecare participant, care va prezenta o lucrare în cadrul unei secțiuni, va primi o mapă cu documentele evenimentului – o diplomă de participare cu specificarea lucrării prezentate,  un certificat de participare semnat de organizatori și un exemplar din volumul editat.
 • Pot participa la lucrările simpozionului și cadre didactice/persoane fizice care nu prezintă comunicări științifice, beneficiind de primirea materialelor simpozionului, inclusiv Diplomă de participare, fără lucrare.
 • Se pot solicita mai multe exemplare ale volumului de studii pentru biblioteci, centre de documentare și informare din unități de învățământ și instituții publice etc.
 • Se admite participarea la două sau mai multe secțiuni cu una sau mai multe lucrări.
 • Înscrierile se fac on line începând cu data de 20 octombrie 2019, pe baza formularului de înscriere aflat la adresa www.simpozion-cta.crizon.ro.
 • Taxa de participare este de 100 lei pentru fiecare participant cu o lucrare și se plătește până în data de 30 noiembrie 2019 – bonus fidelitate 10%  pentru cei care au participat și la ediția a X-a, anul 2018 (cu/fără lucrare).
 • În cazul în care se dorește participarea cu mai multe lucrări, taxa va fi de 100 lei pentru o lucrare și de 60  lei pentru a doua lucrare, cu mențiunea că se va distribui un singur volum.
 • Taxa se plătește de către fiecare participant, chiar dacă sunt mai mulți autori la o lucrare.
 • Pentru participanții fără lucrare taxa este de 60 lei și se plătește până în data de 30 noiembrie 2019.
 • În perioada  9-12 decembrie 2019 se admit doar înscrieri ca participant fără lucrare.

Informații utile:

 • Programul detaliat al evenimentului va fi publicat pe site în perioada 9 – 14 decembrie 2019.
 • Locație: Liceul Teoretic Ovidius Constanța, Stradela Basarabi 2, România, tel/fax: 0341 405816;  e-mail: liceulovidius@gmail.com

Inițiatori & organizatori și  parteneri: Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE,  Rector – Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București/SNSPA; Prof. univ. dr. Alina BĂRGĂOANU, Decan – Facultatea de Comunicare și Relații Publice; Prof. Cristina ANGHEL, Director –  Liceul Teoretic Ovidius,  Constanța; Prof. Carmen CHILEA, Director – Colegiul Național de Arte  Regina Maria, Constanța; Av. Tincuța IURUC, Director executiv,  Fundația pentru Promovarea Competenței MAGISTER, Constanța