Summer Academy

În perioada 28 mai-9 iunie 2012, un grup de elevi şi profesori de la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanta participa la „Summer Academy” Dobrich, Bulgaria. Activitatea se desfăşoară în cadrul proiectului „Program de animaţie culturală în regiunea Mării Negre”: Model pilot pentru mobilizarea caracteristicilor culturale comune pentru managementul destinaţiilor inedite în bazinul Mării Negre”, implementat în cadrul axei prioritare 3: Susţinerea iniţiativelor culturale şi educaţionale pentru stabilirea unui mediu cultural comun in bazinul Marii Negre, măsura 3.1.: promovarea interacţiunilor culturale şi a schimburilor educaţionale în comunităţile din cadrul Programului Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre. Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre este co-finanţat  de Uniunea Europeană  prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat  şi  Instrumentul pentru Asistenţă pentru Pre-acces.

Liceul Teoretic „Ovidius” este partener în acest proiect alături de: Institutul Internaţional de Management, Dobrich, Bulgaria; Directoratul Naţional pentru Educaţie, Edirne, Turcia; Asociatia „Tineri pentru realizare”, Yerevan, Armenia; Centrul georgian pentru artă şi cultură, Tbilisi, Georgia; „Şcoala vocaţională anatoliană pentru turism”, Edirne, Turcia; Colegiul Universitar Internaţional, Dobrich, Bulgaria.

Obiectivele cursului sunt:

Identificarea, descrierea şi promovarea caracteristicilor comune ale patrimoniul cultural a cinci regiuni din bazinul Mării Negre prin împărtăşirea experienţelor şi a celor mai bune practici între instituţiile culturale şi educaţionale.

Dezvoltarea şi validarea unui program de formare interdisciplinar pe tema animaţiei culturale, realizat pentru un management eficient şi promovarea patrimoniului cultural tangibil şi intangibil din ţările din bazinul Mării Negre

Crearea unei reţele formată din instituţii educaţionale formale şi informale  pentru promovarea animaţiei culturale şi creşterea capacităţii locale de management cultural.