TRANS-TOUR-NET

In data de 2 martie 2012, a avut loc prezentarea rezultatelor proiectului „TRANS-TOUR-NET: Crearea şi marketingul produselor turistice transfrontaliere pilot în Dobrogea”, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

 

TRANS TOUR NET  este un proiect derulat în parteneriat cu cinci organizaţii din Bulgaria si România: Higher School International College – Dobrich, Muzeul Regional de Istorie – Dobrich, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură – Constanţa, Universitatea Ovidius – Constanţa, Liceul Teoretic Ovidius – Constanţa.

 

Obiectivul general  al proiectului este acela de a integra resursele naturale, etnice, istorice şi culturale ale Dobrogei în produse turistice, care să scoată în evidenţă identitatea comună a regiunii şi să încurajeze iniţiativele comune, atât în rândul sectorului public, cât şi privat în scopul valorificării pe piaţă a acestor produse turistice.

 

Obiective specifice ale proiectului  sunt: dezvoltarea a 5 produse turistice pilot integrate  (trasee turistice), bazate pe  50 de obiective turistice (traseul cultural istoric, traseul meşteşugurilor, traseul ecologic, traseul gastronomic, traseul festivalurilor şi evenimentelor); creşterea gradului de conştientizare în rândul populaţiei şi a potenţialilor turişti  privind avantajele turismului din regiunea Dobrogea.

 

Liceul Teoretic „Ovidius” a organizat o serie de sesiuni de formare, in scopul de a promova valorile patrimoniului  dobrogean în rândul tinerilor, prin prezentarea obiectivelor turistice selectate anterior de experţii proiectului. Consideram ca acesta experienţă de formare s-a constituit într-o oportunitate pentru participanţi, care, pe de-o parte vor deveni conştienţi de resursele patrimoniale ale mediului cultural, istoric, social si natural local, si, care, în acelaşi timp, vor dori sa se implice în promovarea activa a acestor valori.

  • 2020 STEM Discovery campaign