Un nou proiect de cooperare la Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta

Proiectul „Program de animaţie culturala în regiunea Mării Negre”  este implementat în cadrul axei prioritare 3: Susţinerea iniţiativelor culturale şi educaţionale pentru stabilirea unui mediu cultural comun în bazinul Mării Negre, măsura 3.1.: promovarea interacţiunilor culturale şi a schimburilor educaţionale în comunităţile din cadrul Programului Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre

Proiectul introduce conceptul de animaţie culturală ca o abordare interdisciplinară prin studierea şi prezentarea patrimoniului cultural din cinci regiuni model din bazinul Mării Negre.  Pentru acesta, un program educaţional comun  va fi dezvoltat şi introdus cu scopul de a-i abilita pe elevi/studenţi pentru dezvoltarea unor noi „produse” culturale şi atracţii turistice bazate pe moştenirea locală. Acest obiectiv este atins printr-un parteneriat a 7 organizaţii reprezentative din 5 regiuni ale Mării Negre care doresc sa coopereze şi după încheierea  acestei acţiuni.

Obiectivul principal al proiectului este promovarea parteneriatului comunitar pentru realizarea, stabilirea unui mediu cultural comun în bazinul Mării Negre prin mobilizarea resurselor culturale locale şi a oportunităţilor educaţionale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Identificarea, descrierea şi promovarea caracteristicilor comune ale patrimoniului cultural a cinci regiuni din bazinul Mării Negre prin împărtăşirea experienţelor şi a celor mai bune practici între instituţiile culturale şi educaţionale.

Dezvoltarea şi validarea unui program de formare interdisciplinar pe tema animaţiei culturale, realizat pentru un management eficient şi promovarea patrimoniului cultural material tangibil şi imaterial intangibil  din ţările din bazinul Mării Negre.

  • Crearea unei reţele formată din instituţii educaţionale formale şi informale  pentru promovarea animaţiei culturale şi creşterea capacităţii locale de management cultural.

Activitățile care vor fi desfășurate în proiect:

  •  Studierea şi identificarea modelelor de animaţie culturală din ţările Mării Negre.
  •   Crearea unui fond de cunoştinţe interdisciplinare pe tema animaţiei culturale, bazat pe politicile culturale din ţările Mării Negre.
  • Stabilirea de parteneriate pentru promovarea patrimoniului cultural al Mării Negre prin animaţie culturală.

Partenerii proiectului sunt Institutul Internaţional de Management, Dobrich, Bulgaria; Directoratul Naţional pentru Educaţie, Edirne, Turcia, Asociația Tineri pentru realizare, Yerevan, Armenia; Centrul georgian pentru artă şi cultură, Tbilisi, Georgia; Şcoala vocaţională anatoliană pentru turism, Edirne, Turkey; Colegiul Universitar Internaţional, Dobrich, Bulgaria, Liceul Teoretic “Ovidius” Constanța.

  • 2020 STEM Discovery campaign