Ziua Europeana a limbilor – 2017

Evenimentul celebrează importanța și frumusețea învățării limbilor străine prin momente artistice de poezie, creație și muzică, cu ocazia a saisprezece ani de existență în Europa a Premiilor European Language Label (Eticheta lingvistică europeană), precum și a celei de-a zecea aniversări a Zilei Europene a Limbilor Străine.


Activitatea „European Day of Languages” – „Ziua Europeana a Limbilor Straine”, organizatǎ în cadrul catedrei de limbi strǎine din școala noastrǎ a avut ca scop  atragerea atenției publicului asupra importanței învǎțǎrii limbilor strǎine;  creșterea gradului de cunoaștere și apreciere a tuturor limbilor strǎine vorbite în Europa.

Mesajul principal pe care am vrut sa-l transmitem  prin conceprea unor videoclipuri, recitaluri  de poezie, cântec și creație, în mai multe limbi,  este următorul: limbile străine stimulează interculuralitatea, tradițiile, dar și facilitarea continuǎrii studiilor în alte țǎri.

Limba vorbită devine parte integrantă a identității și bagajului cultural al unei persoane, contribuind la înțelegerea altor popoare și culturi, fiind și o modalitate de a combate xenofobia, rasismul și intoleranța.

 

  • 2020 STEM Discovery campaign