BACALAUREAT 2021

PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, sesiunea iunie-iulie 2021, elevii trebuie să depună în perioada 26-28 mai 2021, la prof. diriginți, următoarele documente:

– copie certificat naștere

– copie carte de identitate, ÎN TERMEN DE VALABILITATE

– 2 poze 3/4 tip pașaport

După caz (dacă se solicită recunoașterea și echivalarea competențelor): – copie Certificat limbă străină; – copie certificat ECDL

Toate acestea se vor depune odată cu cererea de înscriere la bacalaureat.

FORMULARE ÎNSCRIERE:

CERERE ÎNSCRIERE AICI

CERERE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE COMPETENȚE LIMBĂ MODERNĂ: AICI

CERERE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE COMPETENȚE DIGITALE: AICI

CERERE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE CU CERTIFICAT ECDL VALIDAT DIGITAL: AICI

Instructiuni validare digitala ECDL: AICI

Procedură înscriere: AICI