Educaţie pentru Viaţa de Familie

Educaţie pentru Viaţa de Familie este programul tradiţional al Fundaţiei Tineri pentru Tineri. Acesta a început în 1993 şi a devenit singurul program care se poate derula pe parcursul unui întreg semestru de şcoală, acoperind arii de interes multiple şi competenţe variate.
Programul are la bază conceptual de educaţie între egali, o abordare inovativă de formare, considerată a fi modalitatea de formare a liderilor în grupurile de adolescenţi.

Din 2001 EVF a devenit parte componenta a Programului Naţional de Educaţie pentru Sănătate în Şcoala Românească, iar metodologia şi informaţiile au fost transpuse în conţinuturile tematice de sănătatea reproducerii şi a familiei.

Începând cu 2007, programul îşi continua derularea cu sprijinul şi cofinanţarea Fondului  Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul proiectului strategic EVRIKA – “Educaţie pentru Viaţă şi Responsabilitate Individuală prin Programe de Cetaţenie Activă Perntru tinerii din România.”

Activităţile din cadrul acestui proiect respectă principiile învăţării experienţiale şi au drept scop formarea unor abilităţi de viaţă , oferirea de informaţii cu privire la sănătatea reproducerii şi a familiei, precum şi explicarea şi încurajarea comportamentelor responsabile.

In semestrul I al anului şcolar 2012-2013 au fost implicaţi în proiect un numar de 65 de elevi de la clasele a X-a, de la Liceul Teoretic “Ovidius”.