Înscrierea elevilor repartizaţi în clasa a IX-a

Înscrierea elevilor repartizaţi în clasa a IX-a

  • Program:     Joi 21, Vineri 22 iulie 2016: 10,00-15,00

                          Luni 25 – Joi 28 iulie: 10,00-15,00

                          Vineri 29 iulie: 10,00-12,00

 Elevii vor fi însoţiţi de părinţi/tutore legal

 Dosarul de înscriere va cuprinde: 

1. Cerere de înscriere (cerere tip, de la comisia de înscriere);

2. Copie xerox Carte de identitate (dacă este cazul);

3. Certificatul de naştere în copie legalizată;

4. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;

5. Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);

6. Fişa medicală.