ELIBERARE DIPLOME BACALAUREAT 2016

Începând cu data de 15.07.2016, ora 10:00, se eliberează diplomele de bacalaureat
pentru absolvenții care nu au depus contestații.

Pentru absolvenții care au depus contestații, diplomele de bacalaureat se vor elibera
începând cu 18.07.2016.

Odată cu diplomele se vor elibera: foaia matricolă și adeverința medicală.

Toți absolvenții vor mai aduce la secretariat poze dimensiune 3×4 pentru restul actelor de studii. (Certificate de competențe – unde este cazul și atestate, câte 2 pentru fiecare act de studiu)

  • 2020 STEM Discovery campaign