Lansare de carte la Liceul Teoretic Ovidius – Matematică în limba franceză

În anul 2003, la propunerea Ambasadei Franței, în parteneriat cu Ministerul Educației din România, a demarat un proiect valoros de dezvoltare și valorificare a competențelor de comunicare în limba franceză intitulat „De la învățământul bilingv către filierele universitare francofone”. Astfel, au fost selectate 23 de licee în care limba franceză se studia în sistem bilingv. În cadrul acestui proiect, la finalul ciclului liceal elevii claselor bilingve pot obține Diploma de bacalaureat cu mențiunea ”secție bilingvă francofonă”. De la început, profesorii implicați, atât cei de limbă franceză cât și cei de discipline nonligvistice, au parcurs numeroase etape de formare profesională de specialitate și lingvistică, de cercetare, de adaptare a conținuturilor științifice scopurilor proiectului, de însușire a unei noi abordări pedagogice, toate acestea având ca scop pregătirea elevilor atât pentru examenul de bacalaureat francofon cât și pentru continuarea studiilor academice în instituții francofone.

Doamna Alina Codreanu, pasionat profesor de matematică, foarte bună cunoscătoare a limbii franceze, pedagog rafinat și implicat, este în echipa de proiect de la început. Manualul propus se adresează elevilor de clasa a XI-a care studiază matematica ca disciplină non lingvistică și reunește cele patru teme care se studiază la clasa a XI-a: STATISTIQUE DESCRIPTIVE,  GEOMETRIE DANS LE PLAN,  SUITES,  POURCENTAGES.

Un aspect important prezent în manual este cel referitor la integrarea instrumentelor informatice. Doamna Alina Nițu, profesor de informatică cu o bogată experiență profesională, completează manualul într-un mod atractiv, accesibil, ușor de utilizat, cu activități multimedia folosind trimiteri către manuale virtuale, surse de probleme și exerciții pentru activități de pregătire independentă, exerciții interactive, teme de actualitate, cursuri și exerciții video pentru fiecare dintre cele patru unități de învățare.

Dna prof. dr. Gabriela Săndulescu, profesor de matematică la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Iași, referent al acestui manual, ne-a spus “ Fiecare temă cuprinde o secțiune de vocabular, definiții, teoreme, aplicații consistente și relevante care acoperă toate aspectele teoretice. Manualul folosește un limbaj accesibil, conținuturile sunt prezentate într-o manieră atractivă, exemplele și aplicațiile practice vin să confere suport intuitiv noțiunilor teoretice. La final sunt propuse probleme și subiecte de bacalaureat pentru activitățile independente destinate elevilor. Maniera clară, completă, sintetică de prezentare, numărul mare de aplicații variate și gradual formulate, subiectele de bacalaureat selectate, reprezintă un real și necesar sprijin în asigurarea pregătirii la disciplina matematică – DNL, atât pentru elevi cât și pentru profesori”