MANAGE.EDU: Efficient Education Management Network for LLL in the Black Sea Basin

În perioada 22-24.07.2013 s-a desfășurat la Tekirgad, Turcia,  prima întâlnire de proiect in cadrul „MANAGE.EDU: Efficient Education Management Network for LLL in the Black Sea Basin”, proiect finanțat prin Programul Operațional Comun – Bazinul Mării Negre. La întâlnire au participat reprezentanți ai instituțiilor partenere din Bulgaria, Turcia, Georgia, Moldova, Ucraina și România.

Scopul proiectului este acela de a optimiza colaborarea la nivel regional între instituții de invățământ secundar și superior care derulează proiecte similare in cadrul LLL (lifelong learning – învățare pe parcursul întregii vieți).

Pe parcursul celor 18 luni de proiect se vor desfășura mai multe activități comune care să conducă la elaborarea unui Plan de Acțiune Regional ce vizează îmbunătățirea managementului proiectelor educaționale derulate de instituțiile de învățământ.

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanța se află la al doilea proiect finanțat prin Programul Operațional Comun – Bazinul Mării Negre, primul încheindu-se în februarie 2013. La întâlnirea de debut a acestui nou proiect au participat prof. Cristina Anghel, coordonatorul proiectului și prof. Carmen Bucovală, membru în echipa de proiect.