Prezentare Nuclearelectrica la Liceul Teoretic „Ovidius”

Liceul Teoretic “OVIDIUS” Constanta a avut deosebita plăcere de a primi în decursul zilei de 23 Martie 2022, o vizită de lucru a reprezentantului CNE Cernavodă – Nuclearelectrica, prin doamna Andreea Nedelcu.

Ca urmarea a strânselor relații și colaborări dintre Liceul Teoretic “OVIDIUS” Constanta și CNE Cernavodă – Nuclearelectrica, în cadrul vizitei s-au purtat și discuții care au vizat rolul energiei nucleare în asigurarea stabilității energetice a statelor lumii și cu precădere a României. Totodată, dialogul a urmărit identificarea de proiecte care să contribuie la dezvoltarea economică și a infrastructurii de producere a energiei electrice cu emisii reduse de carbon.

Nuclearelectrica s-a implicat anul trecut în susținerea, prin sponsorizare, a costurilor necesare derulării proiectului de dotare a laboratoarelor de fizica și chimie ale Liceului Teoretic “OVIDIUS” Constanta. Nuclearelectrica și-a dorit să vină în întâmpinarea elevilor și a profesorilor preocupați de obținerea performanței în domeniul științelor naturii și al tehnologiilor noi, prin achiziționarea unor echipamente moderne.

Contributia CNE Cernavodă – Nuclearelectrica a facilitat accesul elevilor la educație si performanta.