Proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanța”

În data de 3 Martie 2021, primarul municipiului Constanța, dl Vergil Chițac, a vizitat Liceul Teoretic “Ovidius” pentru a vedea stadiul lucrărilor la proiectul ce are drept obiectiv optimizarea consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierea acesteia la standardele și cerințele de performanță energetică europene. Investiția va genera o reducere a consumului de energie cu 63%.

Lucrările au început în octombrie 2020 și se vor desfășura pe parcursul unui an. In acest momement, executia fiind de cca 40%, corpul de clădire în care își desfăsoară activitatea elevii claselor terminale fiind finalizat. 

Structura de susținere a acoperișului a fost reabilitată, tâmplăria exterioară a fost înlocuită cu una mai performantă din punct de vedere termoenergetic și s-au refăcut instalațiile termice, electrice și sanitare, în scopul reducerii pierderilor și optimizării traseelor acestora. La intrarea principală au fost reabilitate structura de susținere a acoperișului, tâmplăria și fațada curții interioare. Lucrări similare au fost efectuate în corpurile de clădire paralele cu bulevardul I.C. Brătianu.

Sala de sport a liceului a beneficiat până în prezent de lucrări de refacere a instalațiilor termice și electrice, iar fațada a fost placată cu material termoizolant. Proiectul presupune și reabilitarea termică a sistemului de încalzire și a sistemului de furnizare a apei calde, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, instalarea unor sisteme de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior, modernizarea instalației de iluminat și implementarea sistemului de management energetic pentru urmărirea, înregistrarea și eficientizarea consumurilor energetice ale clădirii.

Reconfigurarea imobilului va răspunde normelor privind securitatea la incendiu, fiind prevăzută instalația de stingere cu apă a incendiilor, cu 11 hidranți interiori și 3 hidranți exteriori subterani și stație de pompare. De asemenea, vor fi montate instalații de detectare, semnalizare și avertizare pentru incendiu.

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanța” se derulează prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“.