Un nou proiect Erasmus la Liceul Teoretic „Ovidius”

Începând din acest an, Liceul Teoretic „Ovidius” pornește, alături de alte cinci instituții din patru țări europene, într-un nou proiect Erasmus +, proiecte de cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, în cadrul parteneriatelor strategice pentru educația școlară.

Pornind de la atenția, din ce în ce mai mare, acordată, la nivel internațional, domeniului educației antreprenoriale a tinerilor, proiectul “Make Sense – Social Entrepreneurship for School Education„ își va focaliza atenția pe dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor, în scopul asigurării unei integrări dinamice într-o piață a muncii în continuă schimbare, prin crearea unor modele didactice replicabile, care să permită profesorilor să integreze principiile antreprenoriatului social în demersul pedagogic.

Din punct de vedere metodologic,  proiectului este centrat pe două modele – cel oferit de Cadrul European al Competențelor Antreprenoriale și modelul Arenelor Competitive (structură de inovare și dezvoltare în domeniul economic). Instituțiile partenere, organizații și unități școlare din Italia, Irlanda de Nord și Slovenia, își propun să aducă laolaltă profesori și elevi care să se formeze și să testeze eficiența unor modele didactice care să poată fi folosite ca metode inovative ce integrează și principiile dezvoltării durabile din  Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite. Coordonatorul proiectului, prof. Carmen Bucovală, a menționat că instrumentele de evaluare ce urmează a fi dezvoltate în acest proiect vor contribui la punerea în evidență a competențelor transversale relevante în domeniul antreprenoriatului social, precum cetățenia activă, competențele interpersonale și cele digitale, competențele de comunicare etc, care să contribuie la atingerea obiectivelor sustenabilității economice, sociale și ecologice”.