Liceul OVIDIUS Constanța – angajează PAZNIC

Liceul Teoretic ,,Ovidius” Constanța organizează CONCURS pentru ocuparea postului de PAZNIC pe data de 14.03.2017 ora 10,00, la sediul unității.

CONDIȚII:
 Studii medii;
 Absolovirea cursurilor de calificare agent de pază și ordine.
ACTELE NECESARE:
 Curriculum vitae;
 Actele de studii în copie;
 Cartea de identitate în copie;
 Adeverință cu vechimea în muncă;
 Recomandare de la ultimul loc de muncă;
 Cartea de muncă în copie;
 Documentul din care să rezulte absolvirea cursurilor de calificare agent de pază și ordine;
 Certificat de cazier judiciar.
 Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca este apt pentru postul de paznic.

Concursul va consta într-o proba scrisă în data de 14.03.2017 la ora 10:00 și interviu la ceeași dată, la ora 11:00.
Dosarele celor interesati se depun la secretariatul unității până la data de 09.03.2017 orele 16:00.
BIBLIOGRAFIE:
1. Regulamentul de organizarea si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
2. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile ulterioare
3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
4. Legea 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă

  • 2020 STEM Discovery campaign