SIMPOZION RESPONSABILITATE PUBLICĂ ÎN EDUCAȚIE

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE BUCUREȘTI

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE  REGINA MARIA  CONSTANȚA

LICEUL TEORETIC  OVIDIUS  CONSTANȚA

FUNDAȚIA PENTRU PROMOVAREA COMPETENȚEI  MAGISTER  CONSTANȚA

Organizează

SIMPOZIONUL  NAȚIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

RESPONSABILITATE PUBLICĂ ÎN EDUCAȚIE

Ediția a IX-a / Constanța, 9 – 10  DECEMBRIE 2017

In urma solicitarilor primite a fost prelungita data de depunere a lucrarilor. Va rugam sa consultati sectiunea Regulament de pe site-ul http://www.simpozion-cta.crizon.ro/.

Lucrarile simpozionului se vor desfasura in 27 ianuarie 2018 !!!!!

 

Parteneri :

 • Institutul de Științe ale Educației, București
 • Inspectoratul Școlar Județean  Constanța
 • Casa Corpului Didactic Constanța

Președinte de onoare – Prof. Univ. Dr. Marian-Traian GOMOIU, Membru al Academiei Române.

 Secțiuni  SIMPOZION NAȚIONAL:

 1. Sistemul public și sistemul privat  de învățământ – Avantaje și dezavantaje
 2. Programe educaționale pentru reducerea abandonului școlar
 3. Despre școală, elevi, părinți, educație, manuale și auxiliare, reforme și nu numai – eseu
 4. Individualismul şi provocarea la acte de creaţie – două̆ note caracteristice ale culturii formative
 5. Relații publice în școli

  Regulamentul Simpozionului național cu participare internațională:

  Lucrarile simpozionului se vor desfasura in 27 ianuarie 2018  la Liceul Teoretic Ovidius, Constanța.

 •  Comunicările științifice se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail simpozion.cta@gmail.com, în intervalul  13-26 noiembrie 2017.
 • Important:  Macheta lucrării poate fi descărcată de la adresa www.simpozion-cta.crizon.ro .
 •  Tehnoredactarea lucrărilor, cu diacritice, se va realiza respectând următoarele criterii:
 1. Tip fișier Document Word
 2.  Tip portret
 3.  Dimensiune hârtie A4
 4. Caracter font Times New Roman
 5.  Dimensiune font 12
 6.  Margini: sus 2 cm; jos 2 cm; stânga 2 cm; dreapta 2 cm
 7.  Paragraf 1 rând.
 • Lucrarea trebuie să aibă exact 2, 4 sau 6 pagini, inclusiv bibliografia.
 • La tehnoredactare se va avea în vedere că lucrarea se va tipări alb-negru.
 • Fiecare participant, care va prezenta o lucrare în cadrul unei secțiuni, va primi o mapă cu documentele evenimentului – o diplomă de participare cu specificarea lucrării prezentate, semnată de către președintele de onoare, un certificat de participare semnat de organizatori și un exemplar din volumul editat.
 • Pot participa la lucrările simpozionului și cadre didactice/persoane fizice care nu prezintă comunicări științifice, beneficiind de primirea materialelor simpozionului, inclusiv Diplomă de participare, fără lucrare.
 • Se pot solicita mai multe exemplare ale volumului de studii pentru biblioteci, centre de documentare și informare din unități de învățământ și instituții publice etc.
 • Se admite participarea la două sau mai multe secțiuni cu una sau mai multe lucrări.
 • Înscrierile se fac on line începând cu data de 13 noiembrie 2017, pe baza formularului de înscriere aflat la adresa www.simpozion-cta.crizon.ro.
 • Taxa de participare este de 80 lei pentru fiecare participant cu o lucrare și se plătește până în data de 27 noiembrie 2017 – bonus fidelitate 10%  pentru cei care au participat și la ediția a VIII-a, anul 2016 (cu/fără lucrare).
 • În cazul în care se dorește participarea cu mai multe lucrări, taxa va fi de 80 lei pentru o lucrare și de 60  lei pentru a doua lucrare, cu mențiunea că se va distribui un singur volum.
 • Taxa se plătește de către fiecare participant, chiar dacă sunt mai mulți autori la o lucrare.
 • Pentru participanții fără lucrare taxa este de 50 lei și se plătește până în data de 27 noiembrie 2017.
 • În perioada  28 noiembrie – 6  decembrie 2017 se admit doar înscrieri ca participant fără lucrare, contra taxei de 60 lei.
 • Informații privind modalitatea de plată a taxei de participare găsiți pe  www.simpozion-cta.crizon.ro.

Informații utile:

 • Programul detaliat al evenimentului va fi publicat pe site în perioada 1 – 6 decembrie 2017.
 • Locație: Liceul Teoretic Ovidius Constanța, Stradela Basarabi 2, România, tel/fax: 0341 405816;  e-mail: liceulovidius@gmail.com

 Inițiatori & organizatori și  parteneri:

Prof. Petrică MIU, Inspector școlar general – Inspectoratul Școlar Județean, Constanța

Conf. Univ. Dr. Nicoleta CORBU,  Decan,  F.C.R.P. – Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București

Prof. Cristina ANGHEL, Director,  Liceul Teoretic Ovidius,  Constanța

Prof. Doinița MITRICĂ, Director, Colegiul Național de Arte  Regina Maria, Constanța

Av. Tincuța IURUC, Director executiv,  Fundația pentru Promovarea Competenței MAGISTER, Constanța